Karin Abel
 

 Cand. psych.
Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet
Specialist i psykoterapi, godkendt af Dansk Psykolog Forening
Godkendt som supervisor på specialistniveau
Medlem af Dansk psykologforening
Praktiserer for Århus og hele Østjylland

Ydelser

 
Jeg tilbyder psykologisk behandling af bl.a.
- angsttilstande
- stressrelaterede lidelser og udbrændthed
- belastningsreaktioner, herunder kriser
depression herunder fødselsdepression
eksistentielle vanskeligheder
sorgreaktioner
spiseforstyrrelser
selvskadende adfærd
emner du har brug for at få vendt i fortrolighed
og behandling til pårørende til personer med psykiske lidelser

Supervision

 
Supervision tilbydes til psykologer på vej til autorisation eller specialistuddannelse
Supervision tilbydes også til personale i privat såvel som i offentligt regi, til enkeltpersoner, til særlige faggrupper og til tværfaglige grupper.
Supervision kan være sagsrelateret, eller kan handle om det, en sag vækker ved supervisanden.
Supervision kan også omhandle organisatoriske forhold, hvis dette på forhånd er aftalt med de implicerede parter.
Karin Abel | Pilevej 16, 8240 Risskov - Danmark | Tlf.: 24 20 32 17