Karin Abel

Baggrund

Jeg er oprindelig uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i 12 år.
En voksende interesse for bedre at kunne forstå og støtte de elever, der var præget af vanskelige livsvilkår, eller som havde særlige sårbarheder, førte til beslutning om at læse psykologi på Aarhus Universitet.
Det blev nogle lærerige og spændende år både med studiet og studierelaterede arbejdsopgaver af såvel undervisningsmæssig, terapeutisk og konsulentagtig karakter. 


Arbejdsområder

I alle årene siden jeg i 1994 blev cand. psych. har jeg arbejdet med børn, unge og voksne
- i PPR ( Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) i Aarhus Vest
- på Langager Skolen, en specialskole for børn og unge med særlige vanskeligheder       inden for ADHD og Autisme-spektret
- på Psykiatrisk Hospital, Aarhus Universitetshospital, Risskov
  først i skolebørns-afsnittet og 
  i 15 år frem til 2016 i Center for Spiseforstyrrelser, her primært med voksne patienter.
 
Mange af de patienter, jeg har arbejdet med, har lidt af depression, angst, selvskadende adfærd, OCD (obsessiv compulsiv disorder), ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.
 
Mange patienter har lidt af selværdsproblematikker, mangelfuld evne til selvaccept, invaliderende perfektionisme og sociale vanskeligheder.

Mange har også oplevet kriser, livskriser og har været præget af stress-symptomer.   

Pårørendearbejde

I alle mine ansættelsesforhold har jeg været meget engageret i at undervise, informere og samarbejde med pårørende til patienterne – og har gennem en årrække været primus motor for pårørendearbejdet i Center for Spiseforstyrrelser.

 

Supervisionsopgaver

Gennem årene har jeg varetaget supervisionsopgaver i forhold til
• ledere og medarbejdere på psykiatriske og social-pædagogiske
  behandlingsinstitutioner
• psykolog-kolleger
• psykologer på vej til autorisation eller specialistgodkendelse 

Psykiatriens katastrofeberedskab i Region Midt.
Gennem mere end 15 år har jeg været aktiv medlem af katastrofeberedskabet og arbejdet med mennesker, der har været udsat for traumatiske oplevelser.
I den forbindelse har jeg holdt oplæg både for de berørte, deres pårørende og for øvrige medlemmer af katasrofeberedskabet.
I en årrække har jeg været medlem af ledelsesgruppen. 

Formidlingsopgaver

Jeg har gennem alle årene været engageret i at formidle faglig viden både internt i mine ansættelsesforhold og eksternt bl.a.
- på Aalborg Universitet - som vejleder for psykologi-studerende
- i psykiatrien som underviser for behandlere og pårørende i forbindelse med katastrofer
- i psykiatrien i Viborg og Herning om Spiseforstyrrelser
- på Folkeuniversitetet i Aarhus, Herning og Aalborg om spiseforstyrrelser
- på Psykologisk Institut om spiseforstyrrelser
- på Kvindemuseet i Aarhus om spiseforstyrrelser
 
Pjecer
- oversættelse af behandlingsmanual fra tysk til dansk
- medforfatter til katastrofeberedskabsplanen for Region Midt
- medforfatter til: Pjece om Spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne.Psykiatri og  
  Social. (Psykinfomidt.dk)
- artikler til Dansk Psykolog Forenings hjemmeside: www.altompsykologi.dk (2018)


Privat praksis

Som privatpraktiserende psykolog har jeg arbejdet med mennesker med vidt forskellige problemområder og udfordringer.
Aldersmæssigt er spredningen fra 10 til ca. 80 år.
 
Mange oplever at have vanskeligheder vedr. 
- stress og belastningsreaktioner
- traumer
- tab og sorg
- depression
- angst
- sociale vanskeligheder
- perfektionisme
- selvværdsproblemer
- spiseforstyrrelser
  o.a.
 
 
Videreuddannelse:
Autorisation 
Specialist i psykoterapi 
Supervisor på specialistniveau
Gruppeanalytiker, et treårigt uddannelsesforløb på Institut for Gruppeanalyse (IGA), 
Vedvarende supervision af individuelle terapeutiske forløb
Vedvarende supervision af gruppeterapi
Vedvarende supervision af supervisionsforløb
Deltagelse i utallige relevante kurser og konferencer
Karin Abel | Pilevel 16, 8240 Risskov - Danmark | Tlf.: 24203217 | karin-abel@hotmail.com