Tilskud:

Jeg  samarbejder med  sygeforsikringen "danmark", der giver mulighed for støtte til samtaler.
Hvis du er medlem af gruppe 1, 2 eller 5, er der mulighed for, at du kan få tilskud fra "danmark". 
læs mere her

Fra den 1. jan. 2017 har sygesikringen forhøjet tilskuddet til psykologsamtaler til 300 kr. pr. konsultation for visse lidelser. (Se: sygeforsikring dk).

Tilskud gives herudover til personer under 18 år med psykiske lidelser, der ikke er omfattet af de kriterier, der giver adgang til støtte ved henvisning fra egen læge. 

 

Det maksimale årlige tilskud fra "danmark" er

- for børn og unge på 2.400 kr. 

- for voksne over 18 år på 7.200 kr

 

Andre muligheder for tilskud:

Private forsikringer

Privat tegnet sundhedsforsikring, tegnet af eller via arbejdsgiver eller tegnet af dig selv dækker i visse tilfælde helt eller delvist prisen for psykologbehandling. 


Medlemskab af en fagforening

Medlemskab af en fagforening kan i nogle tilfælde give mulighed for hel eller delvis støtte til psykologbehandling. 

Kommunalt tilskud
På baggrund af en økonomisk og social vurdering kan kommunen i visse tilfælde yde økonomisk hjælp til psykologbehandling. 

Arbejdsskadestyrelsen
Ved visse arbejdsskader kan arbejdsskadestyrelsen yde tilskud til psykologbehandling.

 

Priser
Priser ved fuld egenbetaling pr. 1. maj 2017 

Ved terapi:

Individuel konsultation (60 min.)  

kr. 1.000,00

2- personers konsultation (90 min.) 

kr. 1.500,00

Studerende 

 Pris efter aftale

 

 

Ved supervision:

 

Individuel supervision   

kr. 1.250

Gruppesupervision og øvrige ydelser

Efter aftale

Kørsel 

Statens takster

Betaling

Efter hver konsultation får du enten tilsendt en opkrævning, eller du kan betale kontant.
Der betales efter hver konsultation med mindre andet er aftalt.
 

Afbud

Ved afbud bedes du venligst give besked senest samme dag inden kl. 8.00

Du kan lægge besked på telefonsvareren, 24 20 32 17 eller sende en SMS.

Ved senere eller manglende afbud betales 50% af prisen for konsultationen. 

Karin Abel | Pilevel 16, 8240 Risskov - Danmark | Tlf.: 24203217 | karin-abel@hotmail.com